Raksta sadaļas

    Gan stabiņu diagrammās, gan līniju diagrammās, gan skaitlisku rezultātu atainošanā izmantojam vienas un tās pašas 5 krāsas, lai apskatot rezultātus ērti varētu saprast, kā vidēji skolēni ir atbildējuši uz šo jautājumu.

    Piemēram, vidējais rezultāts “3,3” jautājumam “Cik bieži mācību darbs šajā mācību priekšmetā ir tev interesants?” būs iekrāsots dzeltenā krāsā, un tas atbilst atbilžu variantam “reizēm”. To var interpretēt, ka vidēji skolēni ir atbildējuši “Mācību darbs šajā mācību priekšmetā man reizēm ir interesants.” Taču, lai detalizētāk saprastu, cik skolēnu ir atzīmējuši konkrētu atbilžu variantu, ir jāskatās stabiņu diagrammās.

    Vai šis raksts deva vajadzīgo informāciju?