Raksta sadaļas

  Vai Edurio aptaujas vēl joprojām ir anonīmas, ja es pieslēdzos ar savu E-klases vai Mykoob paroli?

  • Jā, aptaujas ir anonīmas arī tad, ja respondents pieslēdzas ar E-klases vai Mykoob paroli. Uzsākot aptaujas pildīšanu, E-klases vai Mykoob paroli nepieciešams ievadīt, lai Edurio sistēma atpazītu izglītības iestādi, no kuras Jūs esat un varētu saglabāt Jūsu atbildes pie atbilstošās iestādes. Vadība un pašvaldības pārstāvji redz iesniegtās atbildes TIKAI apkopotā veidā. Jūsu vārds nekad netiek norādīts rezultātos, ja vien pats to nebūsiet uzrakstījis, kādā no atvērtajām atbildēm.
  • Skolotāju aptaujās Edurio administratoram ir iespēja redzēt kurš skolotājs ir pildījis un kurš nav, bet ne pašu atbilžu saturu. Tas ir domāts tam, lai būtu iespēja atgādināt par aptauju tiem, kas to vēl nav sākuši pildīt.

   

  Kāpēc vajag anonīmas aptaujas?

  • Anonimitāte garantē to, ka iegūtas atbildes būs objektīvas, jo respondents jutīsies droši paust savas īstās domas un viedokli.

   

  Kāpēc nevar pildīt vienkārši ar saitēm?

  • Var! Bet tad pastāv risks, ka nebūs precīzi nosakāms, kas tieši šo aptauju ir aizpildījis, jo saite var tikt pārsūtīta un aizpildīta nebeidzamu skaitu reižu. E-klases vai Mykoob autorizēšanās garantē to, ka katrs respondents aptauju var aizpildīt tieši vienu reizi.

   

  Izņēmuma gadījumi – riski

  • Respondents pats kādā no atvērtajām atbildēm ir ierakstījis savu vārdu, vai ļoti specifisku informāciju, ko varētu zināt tikai viņš.
  • Mazos kolektīvos/klasēs var «izķert» kādu respondentu specifiskas valodas lietojuma dēļ.
  • Retos gadījumos tiek veiktas neanonīmas aptaujas*. Bet šajos gadījumos tas vienmēr būs minēts ievadtekstā. Neanonīmas aptaujas var izveidot tikai ar Edurio konsultanta palīdzību, kas nozīmē, ka nav iespējama negodprātīga rīcība no pašvaldības vai izglītības iestādes puses. SVARĪGI: Ja respondenti netiek informēti par to, ka aptauja nav anonīma, tas ir vispārējās datu regulas pārkāpums.

  *Pārsvarā tās ir nevis viedokļu aptaujas, bet specifiskas aptaujas tieši par praktiskiem jautājumiem, kur aptaujas veidotājam ir svarīgi zināt, kuram tieši vadītājam un/vai pedagogam jāsniedz atbalsts. Piemēram, par profesionālo pilnveidi, mācību līdzekļiem, IT nodrošinājumu, utt.

  Vai šis raksts deva vajadzīgo informāciju?