Raksta sadaļas

  Ieteikumi veiksmīgai sadarbībai ar skolēnu ģimenēm

  Anglijā balstītais Izglītības fonds “Education Endowment Foundation” iesaka četrus soļus, kā vislabāk uzlabot savstarpējo sadarbību ar skolēnu ģimenēm.

  Kritiski izvērtējiet esošos mērķus un procesus, kā Jūsu skola veido sadarbību ar ģimenēm.
  • Vai skolai pastāv skaidrs plāns, kā sadarboties ar skolēnu ģimenēm?
  • Kādas stratēģijas un metodes sadarbībai ir piemērotas un tiek izmantotas dažādiem vecuma posma bērniem un viņu ģimenēm?
  • Kā varētu uzzināt no tām ģimenēm, kuras mazāk iesaistās, kāds atbalsts viņām ir nepieciešams?
  • Kā skola var plānot un mērīt progresu ceļā uz mērķiem un tālāku attīstību saistībā ar sadarbību ar ģimenēm?
  Piedāvājiet ģimenēm praktiskas stratēģijas, lai atbalstītu mācīšanos mājās.
  • Atbalstiet ģimenes, lai tās izveidotu labus mājas darba pildīšanas ieradumus saviem bērniem.
  • Vecāki var atbalstīt savus bērnus, ierosinot tiem uzstādīt sev mērķus, plānot un vadīt savu laiku un emocijas, lai bērni attīstītu patstāvību mācīšanās procesā.
  Pielāgojiet savas skolas komunikāciju, lai tā veicinātu pozitīvu dialogu par mācīšanos.
  • Ziņas ir efektīvākas, ja tās ir personalizētas, saistītas ar mācīšanos un veicina pozitīvu mijiedarbību – piemēram, atzīmēt, nosvinēt panākumus.
  • Atbalstiet pedagogus dalīties pieredzē ar labām komunikācijas stratēģijām, kas veicina sadarbību ar ģimenēm.
  Skatoties pēc situācijas, piedāvājiet ilgstošāku un intensīvāku atbalstu tām ģimenēm, kam tas ir nepieciešams.
  • Uzziniet no vecākiem tieši kāds atbalsts viņiem būtu noderīgs, domājot par to, kā viņi var atbalstīt mācīšanos mājās. Šis palīdzēs labāk sagatavot un izmantot nepieciešamos resursus.
  • Komunicējiet piesardzīgi, lai izvairītos no kaunināšanas, nosodīšanas vai citiem riskiem, kas atturēs vecākus no iesaistītšanās.
  • Atbalstiet un mudiniet vecākus – ka viņi ir līdzvērtīgi partneri mācīšanas procesā un var ietekmēt sava bērna mācīšanos.
  • Ieplānojiet un piedāvājiet darbnīcas vecāku grupām, lai vecāki varētu uzzināt vairāk par dažādām tēmām, neformālā, drošā un atvērtā vidē.

  Avots: Publicēts 2018.g.7.decembrī https://educationendowmentfoundation.org.uk/tools/guidance-reports/working-with-parents-to-support-childrens-learning/

  Vai šis raksts deva vajadzīgo informāciju?