Raksta sadaļas

  Esam apkopojuši vairākas metodes, kas palīdzēs iesaistīt vecākus aptauju pildīšanā!

  1. E-pasts vecākiem ar aptaujas saiti E-klasē, Mykoob vai citā sistēmā, kuru izmantojat, lai sazinātos ar vecākiem. Šī ir vienkāršākā metode komunikācijā ar visiem vecākiem. Iesakām e-pasta vēstulē īsi uzrakstīt aptaujas mērķi, datumu līdz kuram aptauja ir jāizpilda un nolūku, kam vecāku viedoklis tiks izmantots.
  2. Ziņa ar aptaujas saiti vecāku Whatsapp grupā. (Vai cita aplikācija, piemēram facebook, u.c.) Šī metode vislabāk strādās ar tādiem vecākiem, kuri ikdienā jau kopīgi lieto Whatsapp savstarpējai saziņai ar citiem vecākiem un klasrs audzinātāju. Iesakām, ka ziņu ar lūgumu izpildīt aptauju un aptaujas saiti vecāku Whatsapp grupā ieliek klases audzinātāja/s. Ņemot vērā, ka Edurio aptaujas var pildīt arī telefonā un arī Whatsapp aplikāciju visbiežāk lieto izmantojot telefonus, šī metode vecākiem būs ļoti ērta. Uzspiežot uz aptaujas saites, uzreiz atvērsies Edurio aptauja turpat telefona ekrānā, ko vecāks var uzreiz arī aizpildīt.
  3. Tiešā uzrunāšana vecāku sapulcēs un citās tikšanās reizēs. Šī metode ir vislaikietilpīgākā, tomēr arī viena no visiedarbīgākajām. Klātienes saruna ļauj vispersonīgāk pastāstīt par aptaujas mērķi un to, kā vecāku sniegtie viedokļi palīdzēs skolā veikt nepieciešamos uzlabojumus, lai viņu bērniem būt pieejama pēc iespējas labāka izglītība. Iesakām vecākus uzrunāt gan oficiālos skolas pasākumos, kā piemēram, vecāku sapulcēs vai vecāku dienā, gan arī ikdienas komunikācijā. Ja ir tāda iespēja, tad iesakām izdrukāt mazas lapiņas ar aptaujas saiti, ko pēc pasākuma vai sarunas klases audzinātājs var iedot katram vecākam individuāli

  Svarīgi!
  Domājot par vecāku iesaisti ilgtermiņā, iesakām arī skolas vadībai komunicēt ar vecākiem. Pirms aptaujas uzsākšanas vecāki jāinformē par aptaujas mērķi. Savukārt pēc aptaujas noslēgšanās jāinformē par iegūtajiem rezultātiem un tālāko darbības plānu. Tas vecākiem dos pārliecību, ka ir jēga piedalīties arī turpmākajās aptaujās, jo viņu viedoklis tiek uzklausīts un izmantots skolas darba uzlabošanā.

  Vai šis raksts deva vajadzīgo informāciju?