Dlaczego przeprowadzamy tę ankietę?

Back

 

Jak Państwo wiedzą, szkoła Państwa dziecka jest częścią United Learning Trust – grupy szkół w całej Anglii. 

 

Głównym celem tego badania jest zrozumienie opinii rodziców na temat różnych aspektów szkoły i nauki ich dziecka, oraz zebranie szczegółowych informacji na temat: 

 

Jak rodzice postrzegają szkołę swojego dziecka z punktu widzenia obsługi klienta;

Jakości komunikacji i partnerstwa ze szkołą;

W jaki sposób rodzice wspierają edukację swoich dzieci w domu, włącznie z tym co szkoła może zrobić, by pomóc rodzicom w podjęciu bardziej aktywnej roli.

 

Ta ankieta jest prowadzona w naszym imieniu przez firmę Edurio. Edurio to firma zajmująca się ankietami edukacyjnymi, która przechowuje swoje dane w UE. 

 

Podstawa prawna przetwarzania podanych przez Państwa odpowiedzi 

 

Nie muszą Państwo wypełniać tej ankiety. Jeśli zdecydują się Państwo odpowiedzieć na pytania, wykorzystamy / przetworzymy Państwa odpowiedzi w sposób, jaki określono poniżej. Naszą podstawą prawną będzie to, że leży to w prawnie uzasadnionym interesie United Learning Trust. 

 

Jak wykorzystamy Państwa odpowiedzi? 

 

Aby osiągnąć przedstawione wyżej cele, przeanalizujemy odpowiedzi, które otrzymamy, wraz z informacjami, które już posiadamy na temat Państwa dziecka, takimi jak dane dotyczące cech, wyników w nauce i dane z ankiety uczniów. 

 

Kto ma dostęp do Państwa odpowiedzi? 

 

Państwa odpowiedzi zostaną przeanalizowane przez Edurio w celu zapewnienia naszym dyrektorom szkół i zespołom doskonalącym szkoły anonimowych wyników ankiety. Oznacza to, że szkoła Państwa dziecka nie będzie w stanie Państwa zidentyfikować na podstawie informacji, które Edurio zbiera i udostępnia szkole, chyba że Państwa odpowiedzi zawierać będą informacje, które umożliwią Państwa identyfikację. Odpowiedzi, które Państwo podadzą, zostaną również przeanalizowane przez mały zespół osób w centralnym biurze ULT. Wszelkie oparte na odpowiedziach raporty, które stworzą, nie zidentyfikują Państwa ani Państwa dziecka. Wszyscy pracownicy, którzy mają dostęp do danych ankietowych zarówno w ULT, jak i Edurio, mają obowiązek zachowania poufności odpowiedzi. 

Uwaga: jeśli udzielą Państwo odpowiedzi w języku innym niż angielski, będziemy musieli udostępnić je również tłumaczowi. 

 

Jak długo będziemy przechowywać Państwa odpowiedzi? 

 

Zachowamy indywidualne odpowiedzi, których Państwo dostarczą, przez 10 latPo usunięciu indywidualnych odpowiedzi, zachowamy ogólne, zagregowane wyniki, abyśmy mieli możliwość porównania wyników tej ankiety z przyszłymi ankietami. 

Jak uzyskać dostęp do przechowywanych przez nas informacji? 

Ma Państwo prawo zażądać kopii danych osobowych przechowywanych przez ULT na swój temat. Jeśli chcieliby Państwo skorzystać z tego prawa, prosimy o kontakt poprzez email company.secretary@unitedlearning.org.uk. Więcej informacji na temat Państwa praw (do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania i prawa do przenoszenia danych) można znaleźć w informacji o polityce prywatności ucznia i rodzica/opiekuna (Pupil and Parent/Carer Privacy Notice), której kopia znajduje się na stronie internetowej szkoły. 

Back